Regio Utrecht

Welkom op de urgentiewijzer van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Zelf een urgentie aanvragen

Wat moet u doen?
Vul de vragen uit de urgentiewijzer helemaal in. Als u twijfelt of een aanvraag indienen zinvol is, dan kunt u aan het eind van de urgentiewijzer een afspraak maken voor een kansadviesgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis. Na dit gesprek kunt u eventueel de definitieve aanvraag indienen. U moet dan uw aanvraag verder aanvullen, documenten uploaden en de kosten (€ 47,30) betalen. Wanneer u geen afspraak maakt, dan kunt u direct de definitieve aanvraag indienen. 

Kansadviesgesprek
Voordat u definitief een aanvraag indient, heeft u de mogelijkheid een afspraak te maken voor een kansadviesgesprek. Dit is niet verplicht, maar kan helpen wanneer u twijfelt of u aan de voorwaarden voldoet voor een urgentieverklaring. Of als u meer wilt weten over de procedure en de documenten die u moet aanleveren. In dit gesprek kijken we samen met u naar uw persoonlijke situatie en krijgt u advies over het aanvragen van de urgentie. Dit gesprek kunt u aan het eind van de urgentiewijzer zelf inplannen.

Om een aanvraag voor urgentie in te dienen, heeft u minimaal de volgende gegevens nodig:

  • Meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar, uitgezonderd inwonende kinderen (gratis te downloaden via https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/ of op te vragen via de belastingtelefoon 0800-0543).
  • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de probleemsituatie met uw huidige woning te maken heeft.
  • Uw huurcontract als u in een huurwoning woont.
  • De jaaropgave van de hypotheekverstrekker en de WOZ beschikking koopwoning als u in een koopwoning woont
  • Ouderschapsplan en bewijs van relatieverbreking (als er sprake is van relatiebeëindiging en u minderjarige kinderen heeft).

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn. Dit overzicht krijgt u aan het einde van de urgentiewijzer.
De vereiste bewijsstukken kunt u later tijdens de aanvraag uploaden.

U ontvangt binnen 8 weken een besluit van Het Vierde Huis. Zijn niet alle stukken compleet? Dan kunnen wij uw aanvraag (nog) niet behandelen. De behandeltermijn van 8 weken (zoals dit staat in artikel 4:13 van de AWB) wordt dan verlengd. Dit betekent dat het langer duurt voordat er een uitspraak is over uw aanvraag. 

Kosten
Een aanvraag voor een urgentie kost € 47,30. U moet deze kosten direct online betalen. De kosten kunt u betalen na het invullen van de urgentiewijzer. Uw urgentieaanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat de urgentiekosten zijn bijgeschreven. Met het indienen van de aanvraag verplicht u zich de kosten te betalen. U betaalt de kosten dus óók als u geen urgentie krijgt, als de aanvraag buiten behandeling gesteld wordt omdat u niet tijdig alle documenten aanlevert, of als u zelf besluit de aanvraag weer in te trekken. Een adviseur van Het Vierde Huis neemt de aanvraag in behandeling en neemt contact met u op als dat nodig is.